Horečka

Horečka je příznakem, že se v těle dítěte něco odehrává. Zvýšenou teplotou reaguje organismus jako jedním z obraných mechanismů proti nemoci (nejčastěji infekci, po aplikaci vakcín, při úpalu/úžehu, prořezávaní zubů).

Jaké jsou příznaky horečky

Dítě je podrážděné, mrzuté, uplakané, nebo naopak spavé, nesvé. Může mít zimnici, nebo je překrvené – zarudlé tváře, horké čelo, tváře i tělo, někdy můžou být studené končetiny. Odmítá jíst, trpí nechutenstvím, někdy odmítá i pití.

Měření

Otimálně stupnicovým teploměrem (i dnes lze koupit nertuťové) nebo certifikovaným digitálním nebo bezkontaktním teploměrem s čerstvými bateriemi (jinak jsou naměřené hodnoty velmi nespolehlivé). Do 18 měsíců se měří zasunutím teploměru do konečníku do 1 cm od kraje maximálně, u starších dětí v podpaží celkově 5 minut. Při měření teploty v konečníku odečteme 0,5 st C, aby se hodnoty daly porovnávat (v dutinách je teplota vyšší).

Pokud má dítě zvýšenou teplotu

Zkuste fyzikální chlazení – omývat vlažnou vodou (sponging) nebo dát vlažnou sprchu.

Při stoupajíci teplotě můžeme dítěti udělat zábal. Na nepromokavé podložce zabalíme dítě mimo hlavu do osušky namočené v studené vodě, čímž se zahřeje tkanina, poté dítě ponecháme nahé 60 sekund, osušíme jej (lze opakovat 2x za hodinu).

Pokud budete dítěti dělat zábal, dělejte ho pouze pokud má teplé končetiny – ruce i nohy, jinak zábal nedělejte!

Obecně platí

Podávejte dítěti dostatek tekutin po malých dávkach (stoupá potřeba tekutin každým zvýšením teploty) – třeba i formou polévek, kašovité stravy.

Větrejte v místnosti, kde spí, nepřehřívejte ho dále (nevhodným teplým oblečením, či přikrývkou).

Při jak vysoké teplotě podáváme léky

Zvýšená teplota je při nemoci žádoucí. Léky podáváme až od 38,5 °C. Děti teploty do 38,5 °C celkem dobře tolerují a antipyretika se podávají jen pokud se při teplotách do 38,5 °C necítí dobře, nebo je něco bolí. Po podání léků od teploty neočekáváme pokles dříve než za 1 hodinu.

Jaké léky při horečce podáváme

Ke snížení teploty používáme především Paracetamol (Paralen, Panadol ) a Ibuprofen (Nurofen, Brufen, Ibalgin) – v optimální dávce dle hmotnosti dítěte. Můžeme zopakovat po 6-8 hodinách. Je-li nutné častější podávání léků od horečky, můžeme kombinovat Paracetamol a Ibuprofen (Nurofen, Brufen, Ibalgin).

Tyto léky jsou v lékárnách volně prodejné. Dávkování najdeme v každém příbalovém letáku.

Paracetamol
Celková denní dávka paracetamolu za 24 hodin nemá překročit 60 mg/kg tělesné hmotnosti dítěte. Dělí se na 3–4 dílčí dávky. Pro jednorázové podání je dávka 10–15 mg/kg tělesné hmotnosti. Podává se podle potřeby 3 – 4x denně nejméně v 6hodinových intervalech.

Ibuprofen
Maximální jednotlivá dávka ibuprofenu nemá přesáhnout 10 mg/kg tělesné hmotnosti. Interval mezi dávkami nesmí být kratší než 8hodin. Maximální celková denní dávka ibuprofenu je 20 – 30 mg/kg tělesné hmotnosti; podává se rozděleně do tří až čtyř jednotlivých dávek.

Je vhodné mít doma jak paracetamol, tak ibuprofen.  Doporučujeme mít  jak formu do pusy (tablety, sirup), tak do konečníku (čípky).

Kyselina acetylsalicylová, kterou obsahují další běžné léky ke snižování horečky, se nesmí podávat dětem do 15 let věku.

Kdy při horečce vyhledat lékaře

* U dětí mladších 3 měsíců vždy při TT vyšší než 38,5°C. 

* U dětí starších při TT nad 39°C, pokud se nedaří ji srazit. Pokud horečka přetrvává déle než 24 hod. i bez dalších příznaků.

* Při nižších teplotách, pokud má dítě i jiné příznaky nemoci a jsme jeho stavem znepokojeni (krvácení do kůže, výrazná spavost, promodrávaní, dušnost, nepije/nemočí, febrilní křeče).

* Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce.

Před návštěvou lékaře srazte horečku, zvolte co nejméně náročný transport dítěte a vemte sebou střední proud moče př. do čisté skleněné nádoby (po omytí genitálií čistou vodou).

Related Post

Domáci a cestovní lékárnička

Na bolest v krku: Dezinficiens a lokální anestetiká ve formě pastilek, sprejů, kloktadel – dle věku a chuti (vhodná i šalvěj, Priessnitz zábal na krk) Průjem: Probiotika (Laktobacílky, Biopron, Enterol,

Užitečné webové stránky

Očkování: www.vakcinace.eu Příbalové letáky leků a vakcin www.sukl.cz Domácí násilí, telefon: 251 511 311 www.domacinasili.cz Informace pro osoby se zdravotním a mentálním postižením www.helples.cz Bílý kruh bepečí, telefon: 257 317 110 – nonstop linka.Odborná

Průjem

Při průjmu je stolice řídká až vodnatá a objevuje se častěji. Obvykle se nejedná o závažné onemocnění, u dítěte však může snadno dojít k dehydrataci a následně až k ohrožení