Důležité telefonní čísla

Záchranná služba 155

Dětská pohotovost – Nemocnice Valašské Meziříčí, tel.: 571 758 414

Toxikologické informační středisko, www.tis-cz.cz,
V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami,
volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293224 915 402
Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu.

Při problémech s drogami – středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431

Related Post

Užitečné webové stránky

Očkování: www.vakcinace.eu Příbalové letáky leků a vakcin www.sukl.cz Domácí násilí, telefon: 251 511 311 www.domacinasili.cz Informace pro osoby se zdravotním a mentálním postižením www.helples.cz Bílý kruh bepečí, telefon: 257 317 110 – nonstop linka.Odborná

Horečka

Horečka je příznakem, že se v těle dítěte něco odehrává. Zvýšenou teplotou reaguje organismus jako jedním z obraných mechanismů proti nemoci (nejčastěji infekci, po aplikaci vakcín, při úpalu/úžehu, prořezávaní zubů). Jaké