Ceník

Ceny za služby nehrazené zdravotní pojišťovnou
služba

cena v Kč
Administrativní úkon – jakýkoli (á 10min) 250
Lékařský posudek – platnost 2 roky
(škola v přírodě, lyžařský kurz, plavání, zotavovací akce, tábor, pobyt v přírodě, sportovní aktivity)
100
Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (MŠ, SŠ, VŠ)100
Zdravotní způsobilost ke sportu – platnost 1 rok100
Zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla300
Vyšetření žadatele o zbrojní průkaz – pouze sk. B a C300
Potvrzení pro profesní průkaz (svářeč,…)100
Vystavení zdravotního průkazu100
Vstupní prohlídka do zaměstnání
(s žádostí od zaměstnavatele, pouze kategorie prací 1, bez rizik)
200
Výpis ze zdravotní dokumentace v zákonné lhůtě 10 dní200
Výpis ze zdravotní dokumentace do 2. dne300
Duplikát očkovacího průkazu100
Úrazová pojistka200
Hodnocení bolestného200
Lékařská zpráva na vyžádání pro instituce (soud, sociální péče, ÚP)200
Omluvenka vyžadovaná pedagogy SŠ50
Potvrzení pro školy (osvobození od TV, omezení v TV,…)100
Lázeňský návrh na vlastní žádost200
Nastřelení náušnic vč. sterilní plastové náušnice – oba boltce500
Pořízení kopie lékařské zprávy – 1 strana5
Vyšetření zraku přístrojem Plusoptix200

Zdravotní výkony u pacientů nepojištěných v ČR
služba

cena v Kč (orientačně)
Cílené vyšetření pediatrem – první, dítě do 6 let300
Cílené vyšetření pediatrem kontrolní, dítě do 6 let250
Cílené vyšetření pediatrem první, dítě nad 6 let200
Cílené vyšetření pediatrem kontrolní, dítě nad 6 let150
Preventivní prohlídka – komplexní vyšetření do 6 let650
Preventivní prohlídka – komplexní vyšetření nad 6 let550
Vyšetření CRP + kapilární odběr150
Analýza moče chemicky50