Očkovaní

Každé očkování znamená zvýšenou zátěž pro organizmus, proto očkujeme pouze zdravé děti.


   Po očkování:

  • je nutno setrvat 30 minut pod dohledem lékaře – v čekárně nebo poblíž ordinace,
  • následně zajistěte dítěti klid bez tělesné zátěže, neplánujte cestu mimo domov,
  • po očkování může nastat běžná celková nebo lokální reakce do 24-48 hodin u neživých vakcin a 8.-10.den u živých vakcin – zvýšená teplota do 39,0 °C, únava, malátnost, přechodný exantém po těle, zarudnutí a bolestivost v místě vpichu
  • pokud dojde k závažnější reakci po očkování – teplota nad 39,0 °C, horečka trvajíci 3dny, neztišitelný pláč, alergická vyrážka apod. – nahlaste tyto reakce lékaři

Plošné očkování

Pravidelné očkování dětí se řídí vyhláškou č. 537/2006 Sb. (novela č. 355/2017 Sb.) o očkování proti infekčním nemocem. Plošné očkování zahrnuje očkování proti devíti nemocem a provádí jej praktický lékař pro děti a dorost

věkočkování
4. den – 6. týdenproti tuberkulóze u indikovaných dětí
od 9. týdneproti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilus influenzae B a dětské obrně
od 4. měsíceproti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilus influenzae B a dětské obrně
11. – 13. měsícproti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilus influenzae B a dětské obrně
13. – 18. měsícproti spalničkám, zarděnkám, příušnicím
5. – 6. rokproti záškrtu, tetanu, černému kašli +
proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím
10. – 11. rokproti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně

Plošné očkování je plně hrazeno ze zdravotního pojištění.

Doporučené očkování

věkdruh vakcínydoporučení
od 6. týdne do 6. měsíceproti rotavirovým infekcímvšem
od 9. týdneproti pneumokokovým infekcím *kojencům a rizikovým pacientům
od 9. týdneproti meningokokovým infekcím *kojencům, dorostu a rizikovým pacientům
od 1. rokuproti klíšťové encefalitiděvšem
od 1. rokuproti žloutence typu Apřed zařazením do kolektivu
max 13. – 14. rokproti HPV infekci *pro obě pohlaví
od rokuproti neštovicímpro dětí s vážným atopicķým ekzém a dorost bez prodělané nemoci
od půl rokuproti chřipcevšem a hlavně rizikovým pacientům


* hrazeno ze zdravotního pojištění

Nezapomeňte využít příspěvků Vaše zdravotní pojišťovny.

Ceník očkovacích vakcin nehrazených ze zdravotního pojištění

druh nemocinázev vakcinycena v Kč (orientačně 1ks vakcíny)
HPV infekce (s příspěvkem zdr. poj. mezi 13.-14. rokem)Gardasil 9
0
chřipkaVaxigrip tetra330
klíšťová encefalitida
FSME do 15 vč.
FSME pro dosp.

650
750
žloutenka AVaqta do 17 let včetně
Vaqta pro dosp.
Havrix do 15 let včetně
Havrix pro dosp.
800
950
800
1100
meningokokové infekce typu A, C, W, YNimenrix
Menquadfi
1200
1250
meningokokové infekce typu BBexsero
Trumenba (od 10 let)
1800
2500
plané neštoviceVarilrix, Varivax1450
pneumokokové nákazy (s příspěvkem zdr. poj.)Synflorix
Prevenar 13

Vaxneuvance
0
250

550
rotavirové infekceRotateq
Rotarix
900
1400

Ochraňte své dítě očkováním. Je zbytečné trpět na preventabilní nemoc.

Užitečné odkazy na stránky o očkování:

www.vakcinace.eu

www.ockovacicentrum.cz

www.sukl.cz