Registrace

Přijímáme nové pacienty, které nemají v místě svého bydliště pediatra. Registrace možná osobně nebo předregistrace online (s podpisem registračního lístku osobně).

 • objednat se telefonicky na tel. č. +420 606 054 572 nebo emailem na msmoldas@pediatrieroznov.cz
 • na dohodnutou návštěvu mít sebou průkaz zdravotního pojištěnce, poskytnout základní údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, číslo zdravotní pojišťovny, kontaktní údaje – adresu, telefonní číslo zákonných zástupců, emailovou adresu, výhodou bude donést sebou i zdravotní a očkovací průkaz dítěte a vyplněnou osobní a rodinnou anamnézu – naleznete ve Formulářích ke stažení http://www.pediatrieroznov.cz/formulare-ke-stazeni/
 • podpis registračního lístku
 • zároveň se domluvíme na termínu vstupní prohlídky – může proběhnout přímo při registraci nebo po dodání výpisu ze zdravotní dokumentace v případě přeregistrování od jiného praktického lékaře (lhůta pro dodání výpisu ze ZD od požádání je 30 dnů)

 • vyplnění registračního formuláře – viz níže (podpis registračního lístku osobně v ambulanci)
 • zpětná vazba do 3 dnů – telefonicky nebo emailem – domluvíme se na termínu vstupní prohlídky

  Informace o zákonném zástupci

  Informace o dítěti

  Smluvní pojišťovny:

  111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

  201 Vojenská zdravotní pojišťovna

  205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

  207 Oborová ZP zam. bank, pojišťoven a stavebnictví

  209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

  211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

  213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna