Lékař

 • 2019   Kvalifikační kurz pro obor PLDD, IPVZ, Praha  
 • 2010   Špecializačná skúška z pediatrie (tzv. „euroatestácia“), SZÚ, Bratislava, SR
 • 2005   Certifikát v odbore pediatrická endokrinológia, SZÚ, Bratislava, SR
 • 2004    Certifikát v odbore dorastové lekárstvo, SZÚ, Bratislava, SR
 • 2002    Atestácia z pediatrie I. stupňa, SZÚ, Bratislava, SR
 • 1993 – 1999 JLF UK v Martine, Odbor všeobecné lekárstvo
 • 1989 – 1993   Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš
 • od 9/2012 Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., dětské a novorozenecké oddělení, pozice: zástupce primáře + ordinář dětské endokrinologické poradny při dětském oddělení
 • 1/2016 –  10/20019  Šebestová Iva s.r.o.,  praktický lékař pro deti a dorost, pozice: zástup lékaře PLDD
 • 9/2012- 9/2015  KNsP Čadca, dětská endokrinologická ambulance, pozice: ordinář, úvazek  0,2, kompletní diagnosticko-léčební starostlivost na endokrinologické ambulanci se zaměřením na diabetes mellitus a endokrinopatie u dětských pacientů
 • 4/2011 – 8/2012 KNsP Čadca, dětské a novorozenecké oddělení, pozice: zástupce primáře
 • 6/2010 – 3/2011 ÚVN SNP Ružomberok, dětská klinika, pozice: sekundárni lékař, vedoucí lékař odd.  větších dětí
 • 3/2008 –5/2010   Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., dětské a novorozenecké oddělení, pozice: zástupce primáře
 • 8/1999 – 2/2008    NEDÚ n.o., Ľubochňa, pozice : sekundární lékař, zástupce primáře (3 roky), kompletní diagnosticko-léčební starostlivost o pacienty se zaměřením na diabetes mellitus a endokrinopatie u dětských pacientů, práce na ambulanci, v lůžkové části, USG štítnej žľazy, CSII, CGMS